Local Solutions for Local Development

English    Русский    Кыргызча


БАШКЫ БЕТ        БИЗ ЖӨНҮНДӨ        БИЗДИН КЫЗМАТ        ОКУЯЛАР        М-БОРБОРУ        ГАЛЕРЕЯ        БАЙЛАНЫШУУ         

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

БАГЫТТАР

КАДАМ ИНИЦИАТИВАСЫ
НУКУРА ЭЛДИК АКЫЛ-БИЛИМИ
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ
КОНФЛИКТЕРДИ ЧЕЧҮҮ
АЙЫЛ ИНСТИТУТУН ӨНҮКТҮРҮҮ
АЙЫЛ ЧАРБА
КАДАМ - АЯЛДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ
ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫ
ЖАМААТТАР
ОКУТУУЧУ ПРОГРАММАЛАР

Жаңылыктар

Генетикалык ресурстар жана салттуу билимдер фестивалы

2017 ЧАКАН ГРАНТТАР ПРОГРАММАСЫНЫН ДООЛБОРДУК ИДЕЯЛАРЫНЫН КОНКУРСУ «ЖЕР БАЙЛЫГЫ – ЭЛ БАЙЛЫГЫ»

Кыргызстанда Азиялык Жер Форуму жана Эл аралык Жер Коалициясынын аймактык Ассамблеясы (International Land Coalition) болуп өттү

Эл аралык «Ак илбирс мекени – улуу тоолор» түзүмүнүн Ак илбирсти коргоо боюнча Бишкекте өтүүчү Форуму

«Кыргыз эл акыл казына» кыргыз салттуу билимдеринин сактоочулары жана практиктеринин тармагынын жыйын-маеги өттү

Баардык жаңылыктарСалттуу билимдери

НУКУРА КЫРГЫЗ ЭЛДИК АКЫЛ-БИЛИМИ ЖөНүНДө

Ата-бабадан сакталып келген мурас, эл менен убакыттын даанышмандыгы. Салттуу билим дүйнөсүндө көп кызыктуу, бирок дагы эле белгисиз нерселер бар. Бул кызыктуу кылымдардын ичиндеги саякат, ал жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келип, билимдерге жол ачат.
 

КЫРГЫЗ НУКУРА АКЫЛ-БИЛИМИ

Изилдөөнүн максаты адам менен жаратылыштын бирге аракеттешүүсүн билүү, мурунку кылымдын өзгөрүүлөрүн жана алардын жайыт түркүмдөргө болгон таасирин байкаштыруу.

НУКУРА АКЫЛ-БИЛИМИН ЖАНДАНДЫРУУ

Климаттын, жаратылыш ланшафттарынын, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн өзгөрүлүшү дүйнө жүзүнүн окумуштууларын бул чакырыкка жооп издеп, салттуу билимге кайрылууга мажбур кылды. Биздин максат салттуу билим сактаган адамдарды таап - алардын баалуу билим жана ыкмаларын жазып сактап калуу, жана аларды жайыткерчилик менен жашаган жамааттардын арасына турмуш-тиричиликте колдонуу үчүн таратууга өбөлгө түзүү.
 

САЛТТЫК БИЛИМДЕРДИН ЖАРМАНКЕСИ

Рурал Девелопмент Фанд тарабынан уюштурулган, кыргыздардын көчмөн мал чарбачылыгы менен маданияты боюнча салттык билимдери менен тажрыйбаларынын түндүк көргөзмө-жарманкеси 2009-жылы 5-июнда Чүй облусунун Кемин районундагы Көк-Ойрок айыл өкмөтүнө караштуу “Жашыл Көл” жайлоосунда 200дөн ашык кишинин катышуусу менен болуп өттү.

КЫТАЙДАГЫ ЭТНОСТУК КЫРГЫЗДАРДЫН АРАСЫНАН САЛТТЫК БИЛИМДЕРДИ ИЗДөө

Этностук кыргыздардын жашоосун изилдөө үчүн 2010-жылдын апрелинде РДФтин изилдөөчүлөрү Кытай Элдик Республикасына илимий сапар уюштурушкан.
 

ЖАЙЫТ МЕКТЕПТЕРИ

Кыргыздын салттык билимдери боюнча долбоорлордун алкагында РДФ командасы бир катар кызыктуу жана кызыктыруучу иш-чараларды аткарды – талаа изилдөөлөрү жүргүзүлдү, абдан көп жана мазмундуу материалдар топтолду, жергиликтүү жана чет өлкөлүк жайыткерлердин катышуусу менен салттык билимдердин эки (түндүк жана түштүк) көргөзмөсү уюштурулду, ошондой эле жайкы жайыт мектептери иш алып барышты.

ЖАШ МУУНДУ САЛТТЫК БИЛИМДЕР МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУ

"Кыргыздын салттык билимдерин жандандыруу жана жайылтуу" долбоорунун алкагында долбоордун авторлору менен ишке ашыруучулары жаштардын көңүлүн салттык билимдерди жандандыруу көйгөйлөрүнө буруу боюнча чоң иш аткарышты.
 

«КЫРГЫЗ ЭЛ АКЫЛ КАЗЫНАСЫ» ЖАЙЫТКЕРЛИК ТАРМАГЫ

Тармак ата-бабаларыбыздын элдик акыл казынасын сактоого үлгүрүп калууга, ата-бабаларыбыз табият менен жанаша жашоонун эриш-аркагын изилдеп жашаган сыяктуу эле, азыркы замандагы малчыларыбыздын тоонун катаал шарттарындагы жашоосун коопсузураак жана жагымдуураак кылууга жардам берүүгө багытталган.

КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ПАСТОРАЛДЫК, ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМДЕРИН ТАРКАТУУ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТОО ЭКОСИСТЕМАЛАРЫН БИРГЕЛЕШИП БАШКАРУУДА ЖАМААТТАРГА ЖАРДАМ КөРСөТүү

Кыргыздардын нукура үрп-адатын, каада-салтын сактоо жана ѳркүндѳтүү максатында РДФ «Кыргызстандын салттуу пасторалдык жана экологиялык билимдерин таркатуу жана Кыргызстандагы тоо экосистемаларын биргелешип башкарууда жамааттарга жардам кѳрсѳтүү» деп аталган долбоорду жаратты.
 

КЫРГЫЗДЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗИНДЕ АК ИЛБИРСТИ ЖАНА АНЫН ЖЕРДЕГЕН ЧөЙРөСүН ЖЕРГИЛИКТүү КООМДУН ДЕңГЭЭЛИНДЕ КОРГОО

2015-жылдын ноябрь айынан тартып “Кыргыздын салттуу экологиялык билимдеринин негизинде Ак илбирсти жана анын жердеген чөйрөсүн жергиликтуу коомдун деңгээлинде коргоо” долбоору иштеп баштады.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ АР-ТҮРДҮҮЛҮКТҮ САЛТТУУ БИЛИМДЕР АРКЫЛУУ САКТОО БОЮНЧА АНДАН-АРКЫ КАДАМДАР

Жердин биологиялык ресурстары адамзаттын экономикалык жана социалдык өнүгүшүү үчүн өтө зарыл болуп саналат. Мына ошондуктан биологилык ар-түрдүүлүк азыркы жана болочок муундар үчүчн зор баалулуктагы дүйнөлүк байлык экендиги фактысы улам көп таанылууда. Ошол эле учурда бүгүн түрлөрдүн жана экосистемалардын жашоосуна коркунуч мурда болуп көрбөгөндөй зор болууда. Түрлөрдүн адам ишмердүүлүгүнөн келип чыккан жоголуусу коркунучтуу темп менен уланууда.
  

Рурал девелопмент фанд

Геологический пер., 11, офис-1

Кыргыз Республикасы

720005, Бишкек

Телефон: +996 (312)590828 

Моб. телефон: +996 (770)330106

Email: general@rdf.in.kg

© RDF 2008 - 2015
Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта Engine CMS управление сайтом мощность надежность безопасность