Local Solutions for Local Development

English    Русский    Кыргызча


БАШКЫ БЕТ        БИЗ ЖӨНҮНДӨ        БИЗДИН КЫЗМАТ        ОКУЯЛАР        М-БОРБОРУ        ГАЛЕРЕЯ        БАЙЛАНЫШУУ         

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

БАГЫТТАР

КАДАМ ИНИЦИАТИВАСЫ
НУКУРА ЭЛДИК АКЫЛ-БИЛИМИ
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ
КОНФЛИКТЕРДИ ЧЕЧҮҮ
АЙЫЛ ИНСТИТУТУН ӨНҮКТҮРҮҮ
АЙЫЛ ЧАРБА
КАДАМ - АЯЛДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ
ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫ
ЖАМААТТАР
ОКУТУУЧУ ПРОГРАММАЛАР

Жаңылыктар

Генетикалык ресурстар жана салттуу билимдер фестивалы

2017 ЧАКАН ГРАНТТАР ПРОГРАММАСЫНЫН ДООЛБОРДУК ИДЕЯЛАРЫНЫН КОНКУРСУ «ЖЕР БАЙЛЫГЫ – ЭЛ БАЙЛЫГЫ»

Кыргызстанда Азиялык Жер Форуму жана Эл аралык Жер Коалициясынын аймактык Ассамблеясы (International Land Coalition) болуп өттү

Эл аралык «Ак илбирс мекени – улуу тоолор» түзүмүнүн Ак илбирсти коргоо боюнча Бишкекте өтүүчү Форуму

«Кыргыз эл акыл казына» кыргыз салттуу билимдеринин сактоочулары жана практиктеринин тармагынын жыйын-маеги өттү

Баардык жаңылыктарЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ ЖөНүНДө

 

ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ МЕХАНИЗМДЕРИ

Чек ара аймактарындагы жаратылыш ресурстары ар кандай пайдалануучулар тарабынан пайдаланылат, алардын ортосундагы мамилелер формалдуу да, ошондой эле салттуу да нормалар менен жөнгө салынат.

ЖАЙЫТ РЕСУРСТАРЫН КАЙТАЛАП ПАЙДАЛАНУУ

Кыргыз Республикасындагы бардык айыл чарба жерлеринин 83% жайыт жерлери түзөт, алардын аймагында көптөгөн башка жаратылыш ресурстары, тактап айтканда, токойлор, дары чөптөр, бал чогултуу үчүн талаалар, жапайы жаныбарлар, минералдык ресурстар ж.б.у.с. кездешет.
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛЧЫЛАРДЫН ЖАЙЫТТАРГА БИРДЕЙ ЖЕТКИЛИКТүЛүГү

Кыргызстанда ар кандай себептерден улам балчылардын саны жыл санап кескин кыскарууда, алардын бири - чабандар менен жайыттардагы жаратылыш ресурстарын башка пайдалануучуларынын ортосундагы талаш-тартыштардын натыйжасында жайыттарга жеткиликтүүлүктүн кыйындашы болуп саналат.

КЫРГЫЗСТАНДА ТООЛУУ ТОКОЙ ЭКОСИСТЕМАЛАРЫН ЖАМААТТАРДЫН КАТЫШУУСУ МЕНЕН БИРГЕЛЕШИП БАШКАРУУ МОДЕЛИ

РДФ 2014-жылдын июнь айынан тартып «Кыргыз Республикасында жергиликтуу уюумдардын Тоо экосистемасын башкарууда катышкан салымынын Моделин» долбоорун ишке киргизип, аталган долбоор Кристенсен фонду тарабынан каржыланууга алынган.
 

ТҮНДҮК ТЯНЬ-ШАНЬ ТОО КЫРКА ЧЕК АРАЛЫК АЙМАГЫНДАГЫ БИО АР-ТҮРДҮҮЛҮКТҮ САКТОО

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТОКОЙГО ЖАКЫН ЖАШАГАН ТУРГУНДАРДЫН УКУКТАРЫН ЖАНА МүМКүНЧүЛүГүН КЕңЕЙТүү МЕНЕН АЗЫК-ТүЛүК КООПСУЗДУГУН ЖОГОРУЛАТУУ

Кыргыз Республикасында токой четинде жашаган тургундарынын азык-түлүк коопсуздугун жогорулатуу, жетишсиз коомчулуктун укуктарын жана мүмкүнчүлүктѳрүн кенейтүү жаӊы долбоору 2014-жылдын 1-сентябрында жарышка түштү.
  

Рурал девелопмент фанд

Геологический пер., 11, офис-1

Кыргыз Республикасы

720005, Бишкек

Телефон: +996 (312)590828 

Моб. телефон: +996 (770)330106

Email: general@rdf.in.kg

© RDF 2008 - 2015
Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта Engine CMS управление сайтом мощность надежность безопасность