Local Solutions for Local Development

English    Русский    Кыргызча


БАШКЫ БЕТ        БИЗ ЖӨНҮНДӨ        БИЗДИН КЫЗМАТ        ОКУЯЛАР        М-БОРБОРУ        ГАЛЕРЕЯ        БАЙЛАНЫШУУ         

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

2003-жылы түзүлгөн коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес илимий-изилдөө уюму. Биздин уюмдун атын кыргыз тилине сөзмө сөз которгондо "айыл өнүктүрүү фонду" деп аталат. Социалдык изилдөө жүргүзүү, коомдук саясатты калыптандырууга көмөктөшүү жана айылды өнүктүрүү тармагында долбоорлорду ишке ашыруу фонддун ишмердигинин негизги багыты болуп саналат.

Рурал девелопмент фанд

БАГЫТТАР

КАДАМ ИНИЦИАТИВАСЫ
НУКУРА ЭЛДИК АКЫЛ-БИЛИМИ
ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРДЫ БАШКАРУУ
КОНФЛИКТЕРДИ ЧЕЧҮҮ
АЙЫЛ ИНСТИТУТУН ӨНҮКТҮРҮҮ
АЙЫЛ ЧАРБА
КАДАМ - АЯЛДАРГА ЖАРДАМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ
ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫ
ЖАМААТТАР
ОКУТУУЧУ ПРОГРАММАЛАР

Жаңылыктар

Генетикалык ресурстар жана салттуу билимдер фестивалы

2017 ЧАКАН ГРАНТТАР ПРОГРАММАСЫНЫН ДООЛБОРДУК ИДЕЯЛАРЫНЫН КОНКУРСУ «ЖЕР БАЙЛЫГЫ – ЭЛ БАЙЛЫГЫ»

Кыргызстанда Азиялык Жер Форуму жана Эл аралык Жер Коалициясынын аймактык Ассамблеясы (International Land Coalition) болуп өттү

Эл аралык «Ак илбирс мекени – улуу тоолор» түзүмүнүн Ак илбирсти коргоо боюнча Бишкекте өтүүчү Форуму

«Кыргыз эл акыл казына» кыргыз салттуу билимдеринин сактоочулары жана практиктеринин тармагынын жыйын-маеги өттү

Баардык жаңылыктарОкуялар


16 Июнь 2016

«Кыргыз эл акыл казына» кыргыз салттуу билимдеринин сактоочулары жана практиктеринин тармагынын жыйын-маеги өттү


11 Апрель 2016

Долбоордун координатору Акматова Күлүйпа жана Талас областынын жергиликтүү эксперти Курманбаев Акылбек Монголияда ѳткѳрүлгѳн Ак илбирстин санын сактап калуу боюнча Глобалдуу Альянска катышышты


9 Март 2016

Италиялык фрилансер-сүрөтчү Марко Паломби, КЭАК жайыткерлик тармагынын активисттери менен жолугушту


20 Июнь 2015

Салтуу билимдер боюнча китептер


18 Декабрь 2014

РДФтин социалдык программаларынын координатору Непалда болуп өткөн эл аралык тренинг-семинарга катышты


18 Декабрь 2014

GESA 2014-кѳ GESA 2014 РДФ коомдук уюмунан долбоорлордун координатору катышты


11 Декабрь 2014

РДФ жер боюнча регионалдуу форумга катышты


9 Декабрь 2014

РДФ КУмунун директору регионалдуу стратегиялык биргелешүү семинарына катышты


19 Май 2014

РДФтин адистери Кристенсен Фондусунун өнөктөрштөр жолугушуусуна катышышты

 

РДФтин кызматкерлери жумуш визит менен Албания Республикасына барып келишти

РДФтин кызматкерлери Кыргызстан Республикасынын ѳкүлдѳрүнүн алдынды айлана-чойронун, тоо чабачылыгынын коргоо Мамлекеттик агентствосунун ѳкүлдѳрү менен бирге 2014-жылдын 23-30-ноябрында Албания Республикасына жумуш сапарына барып келишти. КРдан келген топ 5 кишиден турду:

-КР ѳкмѳт алдында айлана-чойрону, токой чарбасын коргоо Мамлекеттик агентствосунун токой-мергенчилик Департаментинин директору Бейшеев Б. К.

- "Чон-Кемин" Мамлекеттик жаратылыш паркынын директору Дабаев К. К.

-РДФ долбоорунун координатору Оморбеков А.

-РДФтин адис-консультанты Койчуманов Б.А.

-РДФтин адиси Турсалиева А.

 

 Барып келүүнүн максаты

 Барып келүүнүн башкы максаты, Албания Республикасынын мисалында, токойлорду биргелешип башкаруу эл аралык тажрыйбасын изилдѳѳ болду. Окуу барып келүү Кристенсен (АКШ) фондунун каржылоосу менен "КРнын тоо экосистемасын башкарууда жергиликтүү коомдун катышуу үлгүсү" долбоорунун чегинде болду.

 

 

 

Жүргүзүлгѳн иш-чаралар

 

 Кыргызстандан келген топ Албания Республикасында ѳткѳрүлгѳн токой жана жайыт байлыгынын биргелешкен башкаруусун жергиликтүү уюмуна берүү тажрыйбасын изилдеди. Жергиликтүү ѳзүн ѳзү башкаруу органдарынын жаратылыш байлыгын башкарууда жаӊы мамилелери жѳнүндѳ талдоо жүргүзүштү, ошондой эле жергиликтүү уюмдарды мобилизациялоонун ыкмасы, байлыктардын коомдук карталоосу менен таанышышты. Бул барууда алдын ала макулдашкан токой жайыт байлыгынын биргелешип башкаруу маселеси боюнча окуу программасынын негизинде жолугушуулар болуп ѳттү. Токой Департаментинин директору Юлий Ходжа менен, биотүрдүүлүк директору Одета Като менен, Коммуналдык токойчулуктун башчысы Пренг Пренга менен жана башка айлана-чойронун Министерствосунун ѳкүлдѳрү менен жолугушуу болуп ѳттү. Жолугушуу учурунда Албания Республикасынын ѳкүлдѳрү Албаниянын токойчулук жана жаратылыш байлыгынын башкаруу системасы менен жана ошондой эле токой байлыгын башкаруу укуктук базасы менен, токой башкаруусунун биргелешүү системасы менен таанышышты. Ѳзгѳчѳ кѳӊүл токой участкаларынын биргелешип токой башкарууларына ѳткѳрүп берүүсүнѳ, коммунналардын билимине, уюштуруу түзүлүшүнѳ жана ошондой эле иш-чара пландарына жана каржы механизимине бѳлүндү. Токой байлыктарынын каттоо маселеси боюнча, зонага бѳлүү, маалыматтарды топтоо жана башка маселелер боюнча айлана-чойрону коргоо Улуттук Агентствосунун директору Джулиан Бекири, токойчулуктун директору Констадин Дано, айлана-чойрону коргоо Улуттук Агентствонун Геомаалымат системасынын жетекчиси Сокол Бежани менен жолугушуу болуп ѳттү.

   Жергиликтүү коомдун каражаттарынын мобилизациялоо иш тажрыйбасы жѳнүндѳ "CNVP Албания" бейѳкмѳт уюмунун директору Жанак Мали, токой пайдалануучулар Улуттук Федерациясынын Ассоциациясынын башчысы Реджеп О. кичи пейил болушту. КРдан келген топ Зерчан Мелан жергесинин Дибер районунда токой байлыгынын абалы, жүргүзүлгѳн иши тууралуу таанышты. (Коммунналык токойчулук жана микро-суу чогултуу), Кукез районунда Мализи коммунасында(биргелешип карталоо) жана кошумча киреше булактарын инновациялык издѳѳ маалыматын Марк Рупа мырза берди. Талаага барып келүүдѳн кийин Дрита Даде айымы менен жолугушуу болуп ѳттү. Бүткүл дүйнѳлүк Банк каржылаган жаратылыш байлыгын ѳнүктүрүү долбоорунун башчысы Орион У. мырза айлана-чойрону коргоо боюнча жаӊы долбоорунун бетачарын кѳргѳздү. ГАООСЛХ токойчулук Департаментинин директорунун айтымында, бул жолугушуулар жогорку денгээлде уюштурулган, ѳтү мазмундуу жана чечим кабыл алгандар үчүн абдан керектүү, себеби токой байлыгын башкаруу тармагында ѳткүрүлгѳн реформалар эл аралык тажрыйбасы Кыргызстан үчүн ѳтѳ маанилүү. Биз дагы ушундай тажрыйбаны изилдеп, токой чарбасында ар кандай сыноолорду ѳткѳрбѳй, ага акча каражат, убакытты кетирбей климаттын ѳзгѳрүүсүнѳ байланыштуу токой чарбасын башкарууда эффективдүү ѳзгѳчѳ улгусун иштеп чыгаруубуз керек.

 

Share this

| |


Рурал девелопмент фанд

Геологический пер., 11, офис-1

Кыргыз Республикасы

720005, Бишкек

Телефон: +996 (312)590828 

Моб. телефон: +996 (770)330106

Email: general@rdf.in.kg

© RDF 2008 - 2015
Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта Engine CMS управление сайтом мощность надежность безопасность